محمدشهرسلام: عضو شورای شهر محمدشهر در قالب طرح تذکری که در جلسه علنی شورای شهر محمدشهر ارائه شد، کتباً خواستار ساماندهی وضعیت نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محمدشهر شد.

دکتر نادر ایزدبین «طرح تذکر» خود را در جلسه علنی دیروز شورای شهر محمدشهر ارائه و در آن به افزایش بی رویه و بدون کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح محمدشهر اعتراض کرد.

«طرح تذکر» ایزدبین در حالی در صحن علنی پارلمان شهری محمدشهر قرائت شد که شهردار محمدشهر در پاسخ به وضعیت نابسامان یاد شده عنوان کرد: «بدنۀ نظارت» بر ساخت و سازهای غیر مجاز در محمدشهر سالهاست که پوسیده و مضمحل شده است و عملا توانایی اقدام مثبت و بازدارنده دراین خصوص از «پلیس ساختمان محمدشهر» انتظار نمی رود.

به گفته سعید صفری «تاریخ مصرف پلیس ساختمان محمدشهر ده باره گذشته است» و تنها راه عبور از این وضعیت وارد کردن بخش خصوصی به ورطه ساخت و سازهای غیرمجاز محمدشهر است.

خبرنگار: سعیدپورمند
عنوان

این خبر را به اشتراک بگذارید :