محمدشهرسلام/ یادداشت: در طی سالهای گذشته یکی از نقیصه های اصلی در چارت پرسنلی شهرداری محمدشهر همواره این بوده است که مهارتهای ذاتی و اکتسابی(تحصیلی) نیروهای اداری این شهرداری(از بالاترین سطوح تا پایین ترین آن) کمتر مورد توجه ، اعتماد و کاربرد مدیران بالادستی و خاصه «شهردار وقت» قرار می گرفته است.

دلیل این عدم اعتماد هرچه که باشد نمی توان حکم مطلقی در باب آن صادر کرد(مثلا: آنچه تابحال بیشتر از همه در این باره گفته می شده است این است که می گویند: «اکثریت نیروهای حال حاضر شهرداری محمدشهر تخصص کافی ندارند») در هر حال آنچه محرز است، بر این اساس(عدم اعتماد / عدم کارایی) شهرداری محمدشهر همواره دچار ضعف قابل توجه در راندمان و عملکرد کاری استاندارد بوده است.

و آنچه مبرهن و مشخص است این است که همواره این شهر و شهروندان محمدشهر بوده اند که تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم نقیصه فوق الذکر بوده اند و محرومیتهایِ غیرمنطقی این شهر در حوزه های مختلف نیز شاهد این مدعاست.

و شوربختانه تر اینکه حتی با ورود شهردارجدید(در یکسال اخیر) نیز سایه این روند ناقص مدیریتی و تخصصی همچنان بر سر شهرداری، شهر و شهروندان سنگینی می کند و حتی به مراتب سنگین تر نیز شده است تا جایی که شهردار این شهر اعلام می کند که : من طبق قوانین حق دارم که انجام برخی امورِ فرعی در شهرداری را تحت اختیار داشته باشم.

البته دراین اینجا بحث عدم تابعیت از قوانین نیست اما آیا روش بهتر و کاراتر این نیست که آن مدیرِ منتخبی که به عنوان «شهردار»  در منطقه محرومی فعالیت دارد (با وجود مشغله های فراوانی که مطمئنا خواهد داشت) به جای آنکه مثلاً مسئولیت تقسیم آگهی های مطبوعاتی در بین نشریاتِ مطبوع را بر عهده بگیرد به فکر تکمیل پروژه های ناقص و یا پیگیر امورات مهم شهری باشد؟

واصولا باید پرسید: مگر هر مدیر(شهردار) دارای چند استعداد و تخصص است و چقدر وقت دارد که بتواند هر کاری را انجام بدهد؟!.. پس با این وجود چرا اصولا باید به عده ای(نیروهای شهرداری) حقوق و مزایا پرداخت شود بدون اینکه کاری از آنها بخواهیم؟( آن هم در این وضعیت نامطلوب اقتصادی و وجود خیل عظیم جوانان متخصص ولی بیکار!)

و اما پرسشی دیگر: آیا همچنان کارکنان شهرداری محمدشهر کارایی و تخصص ندارند؟… اگر چنین است چرا برای رفع این نقیصه اقدام عملی نمی شود؟

و البته پرسشهای دیگری که مجال بازگو کردن آنها در این مقال نمی گنجد.

به هر ترتیب و فارغ از قضاوتهای درست یا نادرست ما، طبق نظر صاحبنظران می توان اذعان داشت که “کاهش راندمان و افزایش هزینه ها” تاوانِ هرگونه پراکنده کاری و موازی کاری است که امید است این رویه در شهرداری محمدشهر روند کاهشی داشته باشد تا محمدشهر و محمدشهریان نیز از ثمرات آن منتفع شوند.

 و در انتها جالب است بدانیم که: تحقیقات دانشگاه لندن نشان می‌دهد کسانی که به صورت همزمان به چند فعالیت (هر چقدر هم ساده) اشتغال دارند، طی آن مدت در انجام تحلیل‌های ذهنی، کاهش جدی IQ را تجربه می‌کنند. به طوری که کاهش توانایی مغزی آنها را (هنگام انجام چند کار همزمان) می‌توان با یک شب بیداری کامل یا استعمال ماری جوانا معادل دانست!

نویسنده: سعید پورمند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :