محمدشهرسلام : فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر محمدشهر گفت: دستگاه های اجرایی ذیربط تشدید طرح های نظارتی برای حفاظت از حریم اراضی کشاورزی محمدشهر را دردستور کار قرار دهند.

سیروس شفقی در نشست بررسی مشکلات شهر محمدشهر (۷ بهمن ماه) افزود: استقرار گشت های مشترک شهرداری محمدشهر و جهادکشاورزی و مبارزه با تخلفات ساختمانی در مناطقی که از حساسیت های بالاتری برخوردار هستند از دیگر موارد مهم در این زمینه به شمارمی رود.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :