صدای شهروند: « باتوجه به مشکلات ووضعیت اقتصادی وتورم حاکم بر سطح جامعه وهمچنین سفارش اکید مقام معظم رهبری وهمچنین ریاست محترم جمهوری اسلامی مبتنی بر رسیدگی به وضعیت معیشت دستمزد وحقوق اقشار ضعیف ، کارکنان وپرسنل شریف وزحمتکش شهرداری محمدشهر باعدم دریافت دوماه حقوق ودستمزد ماهیانه بامشکلات عدیده روبرو هستند. که متاسفانه هیچ مقامی در این مورد جوابگو نمی باشد . لیکن ، بعضا، هیچ گونه انتقاد دوستانه هم دراین مورد پذیرا نبوده که آن هم خود جای تعجب وسوال دارد…..؟ / شهروند»

 

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :