محمدشهرسلام – شهردار محمد شهر با اشاره به جمع آوری تابلوهای غیرمجاز، گفت: کسبه اگر متحمل خسارت شده اند می توانند اقدام قضایی کنند.

سعید صفری در خصوص گلایه های جمعی از کسبه محمدشهر از شهرداری به دلیل جمع آوری تابلوهای مغازه های آنها در یک اقدام شبانه که موجب بروز خسارت شده است، اظهار کرد: در محور اصلی محمدشهر که بیش از یکهزار باب مغازه وجود دارد، طرح جمع آوری تابلوهای مازاد حدود ۱۵ باب مغازه توسط نیروهای شهرداری انجام شده است.

شهردار محمدشهر گفت: برای هر باب مغازه نصب یک تابلو مجاز است اما در بالا و طرفین مغازه هایی که تابلوهای آن ها جمع آوری شده چند سال است که به صورت غیرمجاز چندین تابلو نصب شده است.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص جمع آوری این تابلوهای غیرمجاز به کسبه ای که اکنون گلایه مند هستند بارها اخطارهای لازم از سوی شهرداری محمدشهر داده شده بود، افزود: متاسفانه آنها به این اخطارها تمکین نکرده و نسبت به جمع آوری تابلوهای مازاد و غیرمجاز سر در مغازه خود اقدامی نداشته اند.

صفری با تاکید بر اینکه شهرداری بر اساس مصوبه شورای شهر موظف است در راستای زیباسازی و ساماندهی شهری تابلوهای مازاد را از سطح شهر جمع آوری کند، گفت: شهروندان هم باید در شهر پایبند به این نظام اجرایی باشند.

وی بیان کرد: در نصب تابلوهای مغازه ها شهروندان نمی توانند آزادانه رفتار کرده و بدون توجه به آیین نامه زیباسازی و نظام شهری اقدام به نصب تابلو در هر نقطه ای از شهر کنند و در صورت بروز چنین مواردی شهرداری اخطار لازم را می دهد و اگر شهروندان تمکین نکنند شهرداری خود نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام خواهد کرد.

شهردار محمدشهر با تاکید بر اینکه در این رابطه خساراتی به کسبه در خصوص مواردی از جمله تاسیسات برقی مغازه ها وارد نشده است، بیان کرد: هر شخصی که ادعا دارد در راستای جمع آوری تابلوهای مازاد مغازه ها توسط شهرداری محمدشهر به واحد تجاری وی خسارت وارد شده می تواند در این خصوص از شهرداری به مراجع قضایی شکایت کند. / مهر

این خبر را به اشتراک بگذارید :