محمدشهرسلام – صدای شهروند:  * عبور از عرض جاده محمدشهر در محدوده داروخانه شبانه‌روزی شبستری بسیار مشکل و خطرناک شده است و نیاز به نصب پل عابرپیاده می‌باشد. امیدواریم مسئولان امر ترتیب اثر بدهند.

۶۰۶۵—۰۹۲۱

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :