محمدشهرسلام : فرماندار فردیس توسعه صنعت از جمله توسعه شهرک صنعتی فرخ‌آباد را منوط به تعیین مرزهای این شهرستان با کرج دانست.

ابوالفضل اینانلو  با اشاره به بازدید استاندار البرز از شهرکی صنعتی فرخ‌آباد، اظهار کرد: استاندار البرز در این بازدید بر لزوم تعیین و تکلیف مرزهای شهرستان فردیس و کرج تأکید داشت.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از شهرک صنعتی مذکور در روستای فرخ‌آباد و بخش کمی نیز در محمدشهر کرج واقع است، خاطرنشان کرد: سعی داریم که این بخش را به فرخ‌آباد الحاق کنیم.

فرماندار شهرستان فردیس با بیان اینکه در نظر داریم بازدید دیگری به همراه مدیران صنعتی استان البرز از شهرک صنعتی فرخ‌آباد داشته باشیم، تصریح کرد: درصدد هستیم پس از تعیین و تکلیف مرزهای کرج و فردیس، نسبت به توسعه این شهرک صنعتی اقدام کنیم.

به گفته اینانلو ۶۰ تا ۷۰ هکتار زمین دولتی مجاور شهرک صنعتی واقع در روستای فرخ‌آباد وجود دارد که می‌توان از آن برای توسعه صنعت استان استفاده کنیم.

فرماندار شهرستان فردیس به بازدید از منطقه سرحد آباد این شهرستان اشاره کرد و گفت: طبق اقدامات انجام‌شده، بناست که تقسیمات کشوری و تعیین مرزها برای شهرستان فردیس به‌صورت دقیق انجام شود.

منبع: مهر

این خبر را به اشتراک بگذارید :