* از نیروهای خدوم انتظامی درخواست می‌شود همانگونه که در پایتخت با اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر و مزاحمین نوامیس مردم برخورد می‌شود این رفتار را به دیگر شهرها ازجمله محمدشهر (استان البرز)  به ویژه پارک آتش‌نشانی هم گسترش دهند تا آسایش و آرامش به اهالی این محله بازگردد. با ۱۹۷ بارها تماس گرفتیم ولی متاسفانه رسیدگی نشد.

ازطرف جمعی از جوانان محمدشهر/ کیهان

این خبر را به اشتراک بگذارید :