محمدشهرسلام: مدیران شهری محمدشهر در طی جلسه ای که با مسئولان ارشد اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج و استان البرز برگزار کرده اند، بر اساس مطالبات ساکنان شهر محمدشهر خواستار آن شده اند که قیمت تدفین و قبور در آرامستان امامزاده عبدالله (ع) که در جوار روستای علی آبادگونه قرار گرفته است از قیمت کنونی خود کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی محمدشهرسلام اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج و استان البرز طبق سیاق سنوات گذشته به ازای این تخفیف (برای یکسال پیش رو) خواستار کمک نقدی (حول و حوش ۲۰۰ میلیون تومان) جهت توسعه آرامستان و نوسازی بقعه امامزاده از سوی شهرداری محمدشهر هستند.

این مطالبه نقدی در حالی از سوی مسئولین ذیربط با آرامستان امامزاده عبدالله(ع) ارائه می شود که شهردار محمدشهر پرداخت وجه نقدی را در چهار چوب قوانین مطروحه ندانسته و به ازای آن هزینه کرد و مدیریت ساخت یک پروژه در آرامستان یا ساختمان امامزاده یا پیرامون آن راپیشنهاد داده است.

در عین حال پذیرش پیشنهاد شهردار محمدشهر از سوی اداره کل اوقاف و امور خیر یه شهرستان کرج و استان البرز منوط به برگزاری جلسه ای با دفتر امور فنی اداره کل مربوطه شده است.

خاطرنشان می شود بر اساس گفته مسئولان نامبرده، قیمت و هزینه تدفین در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) هم اینک برای شهروندان شهر محمدشهر (و حومه آن) ۸ میلیون تومان و ساکنین روستان علی آبادگونه ۲ میلیون تومان منظور شده است.

گفتنی است آرامستان امامزاده بی بی سکینه (س) محل دیگری است که شهروندان محمدشهر مناطق اطراف آن از دیرباز آن را برای محل تدفین اموات خود انتخاب می کنند.

خبرنگار: سعید پورمند

این خبر را به اشتراک بگذارید :