محمدشهرسلام : اولین کارگاه آموزشی خانواده در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه سی بی آر به همت اداره بهزیستی استان در مجتمع شهید رهبری روستای گلستانک محمدشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون توانبخشی اداره بهزیستی استان با اشاره به اجرای این طرح در دویست و شصت و چهار روستا گفت: هزار و دویست معلول نیازمند شناسایی شده ان که با معلولیت های شنوایی بینایی جسمی حرکتی و ذهنی خدمات وسایل کمک توانبخشی,کمک هزینه درمانی, اشتغال و کاریابی معلولین و خدمات اجتماعی دریافت میکنند.

شریفی معاون مدیر کل روستایی و شوراهای استان در این همایش آموزشی گفت:  سی بی آر یکی از برنامه های جامع و عملیاتی در توانمندسازی  معلولین و برابر سازی فرصتها در راستای ارتقا کرامت انسانی فرد معلول و  خانواده وی در جامعه از طریق مشارکت و مسؤلیت پذیری در جامعه ارایه خدمات می کند.

انتهای پیام/.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :