محمدشهرسلام: رییس شورای اسلامی استان البرز و عضو شورای شهر محمدشهر تأکید کرد: از جایگاه و صحن شورای شهر بیشتر باید در جهت پیگیری مسائل کلان شهری بهره برداری شود، و اعضای شورا و مسئولینِ ذیربط با مطالباتِ کلان، بایستی آخرین گزارشِ پیگیریها را در این خصوص به شورا ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار «محمدشهر سلام» نادر ایزدبین که تذکر یاد شده را در جلسه علنی هفته جاری شورای شهر مطرح کرد افزود: خواهشمندیم که از این پس در شورای شهر مباحث و مطالبات اصلی شهری مدنظر قرار بگیرد.

رییس شورای اسلامی استان البرز ضمن اشاره به مطرح شدن مباحثی نظیر آسفالت ریزی، جدولگذاری و تصمیم گیری در جهت نحوه ارائه سیم کارت به مدیران شهرداری در صحن شورای شهر (در طی هفته های اخیر) عنوان کرد: صحن شورا جای بحث در خصوص آسفالت و جدول و سیم کارت مدیران نیست و بهتر است وقت و زمان بیشتری برای پروژه های کلان گذاشته شود.

بنابر توضیحات ایزدبین مدیران شهرهای همجوار محمدشهر (نظیر: ماهدشت) در خصوص حرکت به سمت پروژه های کلان بهتر و سریعتر عمل می کنند.

به گفته وی طرح هایی نظیر احداث کمربندی، ایجاد شبکۀ فاضلاب شهری و امتداد مترو به سمت جنوب شهرستان کرج برخی از پروژه های مسکوتی هستند که حتما باید پیگیری آنها در اولویت امور شهری قرار بگیرد.

ضرورت تشریک مساعی مدیران شهرهای همجوار

ایزدبین  در انتها  به ضرورت  تشریک مساعی مدیران شهری محمدشهر، ماهدشت، صفادشت و مشکین دشت در خصوص پیگیری پروژه های کلانی نظیر امتداد خط مترو و کمربندی جنوب شهرستان کرج اشاره کرد و خواستار پیگیری در جهت برگزاری جلسات مشترک بین مدیران شهری و مسئولین ذیربطبا مسائل این شهرها در طی ادوار و بازه های زمانی مختلف شد.

به گفته وی «انتفاع شهرهای نامبرده از امکانات کلان» دلیل ضرورتِ تشریک مساعی بین مدیران این شهرها است.

خاطر نشان می شود که ریاست شورای شهر محمدشهر نیز ضمن استقبال از بحث تشریک مساعی مدیران شهرهای همجوار در جهت پیگیری انجام پروژه های کلان در خصوص مسائل مطروحه توضیح داد: مطمئنا پیگیری مباحث کلان جزو اولویت های شورای شهر محمدشهر است.

محمداحمدوند اضافه کرد: ولیکن طبق برنامه ریزی های مقرر قبلی در سه ماهۀ کاری نخستین بیشتر مباحث ساماندهی مدیریت داخلی شهرداری را مدنظر قرار دادیم و در ادامه این روند نیز پیگیری مباحث کلان را در دستور کار داریم.

خبرنگار: سعید پورمند

این خبر را به اشتراک بگذارید :