محمدشهرسلام: شنیده ها حاکی از آن است که «علیرضا کارگر» که سالهاست در حوزه مالی و درآمدی شهرداری مشغول بکار است به تازگی و از طریق مدیریت جدید شهرداری در حوزه ای نامربوط و ناملموس با تخصص خود منصوب شده است.

خبرهای حاکی از آن است که سعید صفری (شهردار محمدشهر) طی احکامی عبدالله محمدی را به عنوان سرپرست واحد درآمد و علیرضا کارگر را به عنوان «معاون مدیرعامل سازمان حمل و نقل محمدشهر» منصوب نموده است.

البته باید دید که صفری که سالهاست تجربه ارشد مدیریتی در شهرهای مختلف را داشته است از تغییر مذکور چه برنامه و چه سیاستی را دنبال می کند؛ زیرا این امکان دور از انتظار نخواهد بود که تمرکز ویژۀ شهردار بر حوزه حمل و نقل شهری محمدشهر نیاز به برآوردهایِ «مالی» و اقتصادیِ متمرکزتری را واقع کرده است چون نقصانهایی در این رابطه(حوزه مالی)در سازمان مذکور مسبوق به سابقه است.

ارزیابی شهردار در خصوص وضعیت حمل و نقل محمدشهر

شایان ذکر است که صفری در طی گفتگویی که چندی پیش با پایگاه خبری – تحلیلی«محمدشهرسلام» داشت عنوان کرد که: «وضعیت حمل و نقل عمومی در محمدشهر اصلا رضایت بخش نیست»

 سعید صفری در همین باره افزود: در حال حاضر محمدشهر دارای سازمان حمل و نقل است ولیکن سازمانهای حمل و نقل هیچگاه نمی توانند توانِ یک سازمان اتوبوسرانی را داشته باشند و به همین دلیل هم در سرویسهای حمل و نقل عمومی دچار محدودیت هستند.

این مسئول اضافه کرد: به طبع در این وضعیت مجبور هستیم که به سراغ امکانات موجود در یک سازمان بزرگ همانند «سازمان اتوبوسرانی» (کرج) برویم، و مسلما در این وضعیت، آنها هم در صورت سرویس دهی هزینه کردهای مربوطه را مطالبه خواهند کرد.

شهردار محمدشهر ادامه داد: به هر ترتیب آنچه مشخص است این است که بحث ساماندهی حمل و نقل عمومی محمدشهر بایستی در اولویت پیگیری های مدیران شهری این شهر قرار بگیرد.

اقدام امروز، تحول فردا

با توضیحات و تفاسیر فوق بایستی منتظر ماند و دید که سکاندار جدید مدیریت شهری محمدشهر با توسل به «ابزار تغییر مدیران» (که گویا سنت و سیاست هر مدیر جدید در هر سازمان و نهادی است) چه تحولات ملموسی را در شهرداری و مشخصاً «سازمان حمل و نقل» این شهر بوجود خواهد آورد.

نگارنده : سعید پورمند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :