محمدشهر سلام: نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شکل گیری مستقل «شهرک صنعتی داشلیجه» به نفع هر دو شهرداری (محمدشهر و مشکین دشت) خواهد بود.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری- تحلیلی «محمدشهر سلام» ضمن ابراز مطلب فوق افزود: ما تقریبا چندین سال است که مشکل منطقه داشلیجه و بحث ناحیه یا شهرک صنعتی فرخ آباد- زیبادشت را داریم.

کولیوند افزود: ناحیه صنعتی داشلیجه در حریم محمدشهر و مشکین دشت واقع شده است و برای عبور از مشکلات مربوطه در وهلۀ نخست بایستی تکلیف نقطه مذکور مشخص شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: راه تعیین تکلیف این موضوع نیز آن است که شورای شهرهای محمدشهر و مشکین دشت در این باره موافقت خود را اعلام کنند.(که با نیل به تصمیمات و مصوبات جلسه برگزار شده در همین خصوص در زیبادشت، مقرر شده است شرکت شهرکهای صنعتی نامۀ مربوطه را به شهرداریهای یاد شده ارسال کند و سپس شهرداری ها نیز در همین ارتباط لایحه ای به شورای شهر بفرستند و این موافقت را بگیرند که در ایجاد شهرک صنعتی تسهیل ایجاد شود.)

وی همچنین ابراز کرد: اگر این اتفاق حاصل شود به نفع هر دو شهرداری (محمدشهر و مشکین دشت) خواهد بود در حالی که برخی گمان می کنند که این اقدام به ضرر آنهاست.

کولیوند اضافه کرد: در واقع در آتیه ۳ درصد ازعوارض مأخوذه توسط دارایی از شهرک صنعتی مذکور به شهرداری های یاد شده مرجوع می شود. در واقع اساس کار همین می شود و اشتباه است که بگوییم به لحاظ تفکیکی که صورت می پذیرد مشکل یا ضرری پیش خواهد آمد.

گفتگو: سعید پورمند

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :