سلام

بسیاری از پارک های محله ای محمدشهر آبخوری ندارند بعضی ها هم که دارند وضعیتشان نامناسب است یا آب آبخوری قطع است مثل #پارک_آزادگان که اینجانب چند بار شاهد این قضیه بودم.

فکر میکنم آبخوری حداقل امکانی است که مسئولین شهری می توانند در پارکها ایجاد کنند پس لطفا به این قضیه رسیدگی کنند.

شهروندی از محمدشهر

این خبر را به اشتراک بگذارید :