محمدشهر سلام: بنا بر گزارشهای متعدد مردمی و میدانی رسانه ها، چنارهای خیابان فراز عباس آباد مورد بی مهری قرار گرفته و درحال خشک شدن هستند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :