محمدشهر سلام: یادداشت وارده: در طی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر محمدشهر، در بین کاندیدها دو تفکر با عنوان «محمدشهر یکپارچه» و «محمدشهر مرکزی و جنوبی حاکم بود.»گفتنی است توجه و تمرکز بر «نظریه محمدشهر مرکزی و جنوبی» از جمله اظهاراتی هست که توسط برخی از کاندیدها جهت تشویق و ترغیب اهالی محلات مختلف (از جمله عباس آباد و جعفرآباد) برای حمایت قاطع از ایشان مطرح می شد.

باید دانست که این تفکر دارای یک هدف نامشروع و آن هم ترغیب احساسات مردم محلات به دادن رای به کاندیدهای همان محل است هر چند شخص کاندید دارای روزمه و سوابق کاری مناسب باشد یا نباشد؛ این تفکر، با عنوان عوام فریبی در صدد اخذ نمودن آرای مردم در محلات بود که البته تفکری تند رو و خطرناک برای آینده شهرمان خواهد بود.
اما، برخی دیگر از کاندیدها از جمله این بنده حقیر، مصمم هستم که محمدشهر را بایستی یکپارچه دانست چرا که اگر غیر این باشد به نوعی «به قول برخی از حقوقدانان» منجر به یک جدایی عاطفی بین اهالی محلات مختلف شهری در محمدشهر خواهد شد.

کشورهای اروپایی جهت برقراری تعامل و ایجاد تسهیلات بهتر، برای کشورهای مستقر در منطقه جغرافیایی خویش، اقدام به تشکیل اتحادیه با نام اتحادیه اروپا نموده اند لکن متاسفانه برخی افراد که دارای سواد شهری نیستند جهت سو استفاده از مردم، نظریه محمدشهر مرکزی و جنوبی را مطرح می نمایند.
علی ایحال آنچه که حایز اهمیت است، این مطلب خواهد بود، که اعضاء منتخب شورای شهر همگی از فرزندان محمدشهر یکپارچه هستند و بایستی با ایجاد همبستگی، سهیم در آبادانی شهرمان شویم.

جلیل نادری
وکیل پایه یک دادگستری و کاندید پنجمین دوره شورای اسلامی شهر محمدشهر.

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :