محمدشهر سلام/ یادداشت سردبیر: بالأخره پس از تب و تابهای فراوان انتخابات پنجمین دوره شورای شهرها در سراسر کشورمان گویا هم اینک در ساعاتی بسر می بریم که این تب فروکش کرده است و حالا نمایندگان منتخب مانده اند و وعده هایشان با مردم، که البته ما امیدواریم همگی شان از این آزمون سخت با پیروزی و سربلندی بیرون بیایند.

اما در این میان نکته ای مهم جلوه می کند و البته جذاب و جالبِ توجه: اینکه عدۀ کثیری از شهروندان شهر محمدشهر با وجود پایان پذیری پروسه انتخابات پارلمان شهری، همچنان در بُهت و تعجبی عمیق نسبت به نتایج انتخابات بسر می برند، و این موضوع هم بیشتر در بینِ مردمان جنوب شهر* (عباس آباد، چمران، ولدآباد و جعفرآباد) مشهود و ملموس است.

البته همانطور که توسط مراجع رسمی ذیربط اعلام می شود، پروسه انتخابات رویه و مسیر قانونی خود را پیموده است و منتخبان نیز به ترتیب آرای مأخوذه معرفی شده اند. بر همین اساس است که آدمی می اندیشد و پرسشگرانه می پرسد که: پس چرا نتایج مورد اشاره برای شهروندان محلاتِ جنوبی محمدشهر(عباس آباد، چمران، ولدآباد و جعفرآباد) آنطور که بایسته است دلپذیر نیست؟

و شاید پس از پرسیدن پرسش فوق باشد که توانایی پاسخ به سوالی نظیر: «مهمترین شاخصه و تفاوت شورای پنجم محمدشهر نسبت به دیگر ادوار آن در چیست؟» بوجود بیاید. بر این اساس و با توجه به ادوار پیشین برگزاری انتخابات شورای شهر در محمدشهر در می یابیم که این نخستین بار است که شهروندان محلات مذکور نتوانسته اند  حتی یک نماینده در پارلمان شهری محمدشهر داشته باشند. و می توان گفت که مورد مذکور شاخصۀ بارزی است که نبایستی از آن غافل شد تا جایی که برخی «محمدشهر مرکزی» را بواسطه داشتن هر «۷ نماینده» در شورای شهر، برندۀ میدان انتخابات می دانند و از آن سوی نیز «محلات جنوبی» را به جهت نداشتن نماینده در شورای پنجم، بازنده؛ تا جایی که همین عدم مؤفقیت موجب دلخوری برخی از کاندیداهای شورای شهر در نقاط جنوبی محمدشهر از شهروندان «هم محله ای» خود شده است مبنی بر اینکه: «چرا هم محله ای های ایشان آرای کافی را در جهت ورود به شورای شهر به  نفع آنها به صندوق نینداخته اند؟…»

در کل شاید موارد فوق به جهت وجود و بروز نظریه ای است که طرفداران آن قائل به تفکیک محمدشهر به «شمال شهر» و  «جنوب شهر» هستند. بنابر این صرفا نمی توان آن را صحیح دانست، ولیکن در نهایت برای برطرف شدن اینگونه شائبه ها شاید بهتر باشد به عملکرد آتی نمایندگان منتخب شورای شهر نظری بیندازیم تا بتوانیم نظری درست، روشن و راهگشا را در این زمینه داشته باشیم؛ و هرگونه نااُمیدی را فعلاً وارد ذهن و قلب خود نکنیم و خواستار این باشیم که مسئولان مربوطه، مناطق محرومتر محمدشهر را دریابند. پس: بهتر و مفیدتر این است که: همواره در جهت احقاق مطالبات خود بکوشیم و پایدار باشیم.

در پایان مجدداً امیدواریم که کاندیداهای محترم و منتخب مردم محمدشهر در شورای پنجم، از آزمونِ سختِ خدمت به مردم با پیروزی و سربلندی بیرون بیایند و عملکرد ایشان در آتیه به نحوی باشد که قضاوتِ «شمالی و جنوبی» و «تمرکز صرف به محمدشهر مرکزی» به کلی از شهر محمدشهر رخت بربندد. ان شاء الله.

نگارنده: سعید پورمند (سردبیر پایگاه خبری «محمدشهر سلام»)

پاورقی:

جنوب شهر: البته اگر اصطلاح صحیحی باشد!

این خبر را به اشتراک بگذارید :