محمدشهر سلام: صحن علنی دیروز شورای شهر محمدشهر فارغ از امور جاری معمول از حواشی جالب توجهی نیز برخوردار بود.به گزارش خبرنگار محمدشهر سلام یکی از مهمترین موضوعاتی که زمان زیادی از جلسه دیروز شورای شهر محمدشهر را به خود اختصاص بحث چگونگی و کیفیت رویه نامگذاری بر معابر و نقاط شهر بود که بر همین اساس انتقاداتی از نحوه عملکرد کمیسیون نامگذاری و البته نگاه مثبت برخی از اعضای شورای شهر محمدشهر را به دنبال داشت.

شهردار محمدشهر در این جلسه ضمن دفاع از رویه جدید اتخاذ شده در نامگذاری ها که در طی آن و بواسطه شأن شهدا بایستی نام آنها جدای از عنوان و نامهای قدیمی لحاظ شود توضیح داد: مدیریت دهی به نحوه، ناگذاری با توجه به فرهنگ اسلامی و ایرانی ما بهترین نوع برنامه ریزی در این باب است.

محمدرضا ناصرخاکی در این رابطه ادامه داد: مثلا طوری نشود که اگر نام کوچه ای را می خواهیم شهید اسماعیلی انتخاب کند در مقابل آن و در داخل پرانتز (سوسن سابق) را قرار دهیم که این اقدام به هیچ وجه زیبنده نیست بلکه اگر می خواهیم نامهای قدیمی را حفظ کنیم نام شهدا را مجزا از این عناوین و به شکلی که معرف خانواده شهید و در شأن شهید باشد در این خصوص لحاظ کنیم.

photo_2016-08-18_17-00-37

از دیگر حواشی مورد توجه در این جلسه از جلسات شورای اسلامی شهر محمدشهر واکنش رسول اکبری مهرآباد(عضو شورای شهر) به خنده های محمد اکبری (دیگر عضو شورای شهر) بود که مهرآباد آن را استهزای سخنان خود قلمداد کرد ولیکن محمد اکبری در توضیحاتی این قضاوت را نادرست اعلام کرد و دلیل خنده های خود را موضوع دیگری عنوان کرد.

دیگر موضوع جالب و مورد توجه نیز عنوان “آدینه” بود که پیرو همان بحث نامگذاری مقرر شده است که بر چند نقطه از شهر اطلاق شود که برای نمونه خیابان پدم، شهرک هزار واحدی و انتها بلوار اصلی شهر از آن جمله اند که البته بنا بر توضیحات برخی از اعضای شورای شهر اگر قرار باشد این نام بر موارد مزبور نهاده شود بایستی با مدیریت شهری ماهدشت و صفادشت و هیئت امنای شهدای شهرک هزار واحدی هم رایزنی صورت پذیرد.

انتهای پیام/.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :