«مهر مادری و شور وطن» از انگیزه های مهم نام آور محمدشهری در رشته کونگ فو

«مهر مادری و شور وطن» از انگیزه های مهم نام آور محمدشهری در رشته کونگ فو

محمدشهر سلام: استاد اکبرملکی(متولد ۱۳۶۲ در محمدشهر) قهرمان جهان و نمونه اخلاق و ورزش ایران و استان البرز ازنام آوران سبک سنگین کونگ فو درمیان هنرهای رزمی شناخته شده در جهان میباشد وی تاکنون موفق به پیروزیهای متعدد درسطح...